gái dú bự khoe hàng

gái dú bự gợi cảm

 

gái dú bự gợi cảm

gái dú bự khoe hàng

Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người

Thì đừng cố yêu người đó

Là con người, ai mà không có quá khứ!

Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người

Cũng đừng cố yêu người đó

Là còn người, chả ai hoàn hảo!!

Please Share This To Your Social Network: