ảnh gái vú to khủng

ảnh gái vú to khủng

ảnh gái vú to khủng

 Một đứa trẻ hỏi Thượng đế: “Nếu mọi thứ đều đã được viết vào số mệnh vậy tại sao con phải ước?”

Thượng đế mỉm cười và trả lời: “Có thể một số trang ta đã viết như con ước.”

Please Share This To Your Social Network: